• Viewer

    Rijkswaterstaat heeft een (verbeterde) webviewer laten ontwikkelen voor het Basismodel Goederenvervoer (BasGoed). BasGoed modelleert toekomstige goederenstromen voor de zichtjaren 2040 en 2050 bij verschillende (economische) scenario’s. Met BasGoed kunnen voorspellingen gemaakt worden over de hoeveelheid vervoerde goederen (zie ook: BasGoed). Ook kan gekeken worden naar het effect van verschillende maatregelen en economische scenario’s. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen in het aandeel van verschillende productgroepen, bijvoorbeeld het effect van het afnemen van het kolen- of brandstoftransport als gevolg van milieumaatregelen.