Rijkswaterstaat heeft een (verbeterde) webviewer laten ontwikkelen voor het Basismodel Goederenvervoer (BasGoed). BasGoed modelleert toekomstige goederenstromen voor de zichtjaren 2040 en 2050 bij verschillende (economische) scenario’s. Met BasGoed kunnen voorspellingen gemaakt worden over de hoeveelheid vervoerde goederen (zie ook: BasGoed). Ook kan gekeken worden naar het effect van verschillende maatregelen en economische scenario’s. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen in het aandeel van verschillende productgroepen, bijvoorbeeld het effect van het afnemen van het kolen- of brandstoftransport als gevolg van milieumaatregelen.

Om beter inzicht te krijgen in de uitkomsten van deze maatregelen of scenario’s (in relatie tot een basisjaar) is de webviewer ontwikkeld. Tot de mogelijkheden behoort bijvoorbeeld om de goederenstromen te bekijken voor een specifiek land of zone, tussen verschillende zones onderling, of tussen scenario’s onderling.

De webviewer is voor gebruikers met toegangsrechten te benaderen via de volgende link: Webviewer. Toegang tot de webviewer is te verkrijgen door een e-mail te sturen aan Basgoed@rws.nl. De bijbehorende handleiding (PDF) is te downloaden.